Mascareta Injecció

Mascareta d'injecció

Amb l'objectiu de poder fer una producció industrial de mascaretes FFP3 per proveir als serveis sanitaris en cas de ruptura de subministrament s'ha realitzat un motlle d'injecció que permet injectar 1500 mascaretes diàries.

En el disseny hi han participat:

Imatge de la preparació del motlle d'injecció