Filtres

La capacitat de filtratge de la mascareta ve donada per uns cartutxos de filtratge que són l'únic element fungible del sistema.

Hi han tres tipus de filtres depenent de les necessitats de seguretat i de comoditat alhora de respirar. Els filtres disponibles són:

  • FFP3Màxima seguretat amb una filtració del 100%. Per reduir el cansament s'ha augmentat molt la mida del filtre, és 20% superior al que defineix la norma.

  • FFP2
    Presenta un nivell de seguretat molt alt amb un filtratge del 96% amb una respirabilitat 250 % per sobre la norma.

  • F9
    Presenta un nivell de filtratge de 74% però una respirabilitat del 400% per sobre la norma. Aquesta opció és valida en tasques que requereixen d'un esforç físic important en ambients de baix risc.

És possible tenir una versió FFP1 seleccionat el filtre HEPA.

El filtratge de la mascareta s'aconsegueix forçant que l'aire passi per un filtre HEPA i un prefiltre, aquest dos elements constitueixen el cartutx de filtratge.

Assemblatge del Cartutx de filtratge

El cartutx de filtratge es presenta en forma de caixeta oberta a una banda. Aquesta caixeta s'acobla a la mascareta amb una lleugera pressió.

Mascareta amb els cartutxos de filtratge per muntar.

Mascareta amb els cartutxos de filtratge muntats.