Model 3D

Estructura del cartutx de filtratge

Els elements important alhora de dissenyar el cartutx de filtratge són:

 • Filtre Absolut.

  • Filtre HEPA prisat amb la mida suficient per permetre un cabal suficient d'aire amb el mínim esforç.

 • Tub d'inspiració.

  • Ha de tenir una secció d'uns 23 mm, semblant als d'una tràquea de referència (25 mm).

 • Cavitat de vuit.

  • Aquesta cavitat entre el filtre absolut i el tub d'inspiració, permet reduir la resistència aerodinàmica del cartutx.

  • Aquesta cavitat serveix per allotjar el prefiltre.

 • Prefiltre

  • Evita que la humitat deteriori el filtre absolut.

Els elements crítics del disseny són:

 • Protecció mecànica del filtre absolut.

  • Cal incloure una gelosia que eviti que el filtre HEPA es pugui arribar a esparracar.

 • Fuites perimetrals.

  • Cal assegurar que tot l'aire que s'inspirarà passi pel filtre HEPA

  • Cal segellar les parets del filtre HEPA amb les parets del cartutx de filtratge.

 • Fuites cartutx.

  • Cal assegurar amb una junta tòrica l'estanquitat entre la tapa del cartutx i la base del cartutx.

  • Cal assegurar amb una junta tòrica l'estanquitat entre la base del cartutx i la mascareta.

 • Elements de subjecció.

  • Cal un conjunt d'elements de gripatge que assegurin la pressió de la junta tòrica interna del cartutx.

Disseny del cartutx de filtratge

Disseny 3D cartutx

Hi han hagut més d'una versió de cartutx de filtratge, en els que han intervingut:


Solució proposada per Stimulo

filtre_plisat.PDF

La connexió entre mascareta i cartutx de filtratge es fa amb un cargol de M30x1.5

rosca_filtre_mecanitzada.PDF