Cartutx de filtratge

El disseny i la validació se ha realitzat amb cartutxos de filtratge realitzats mitjançant tècniques d'impressió 3D per sinterització que asseguren que no existeixen filtracions entre el possible ambient contaminat i l'interior del cartutx.

En aquest moment hi ha una més d'un versió 3D disponible que estan disponibles pel seu ús públic a l'enllaç Model 3D.

Eurecat està treballant en el motlle d'injecció del cartutx de filtratge i Prometal3D està treballant en la industrialització del seu muntatge.


Els cartutxos de filtració són reutilitzables, la seva vida útil és de 5 dies en les mascaretes que no disposen de vàlvula d'exhalació.

Aquesta vida útil de 5 dies s'ha estimat, atenent a les prevencions de que puguin aparèixer cultius bacterians o de fongs degut a la humitat acumulada durant les hores d'ús..